SZTNH

Adatlap

 1. A kiállító székhelye/munkavégzés helye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

 

 1. A kiállító alapításának éve: 1896

 

 1. A kiállítónál foglalkoztatott jogászok száma: 32

 

 1. A kiállító teljes létszáma: 183 fő

 

 1. A kiállító az alábbi jogterületekkel, szakterületekkel foglalkozik: A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik az Szt. 115/G. §-a alapján:
 1. a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
 2. b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
 3. c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
 4. d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
 5. e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
 6. f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
 7. g) a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

 

 1. A kiállító bemutatása:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal, amely a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) tartalmazza.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát kormányzati főhivatalként a Kit. értelmében a Kormány irányítja, felügyeletét a kultúráért és innovációért felelős miniszter látja el.

A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat működésének fedezetére használja fel.

 

7. A kiállító elérhetőségei :

Önéletrajzokat a hoo@hipo.gov.hu  email címre várjuk.

az SZNTH karrier oldalának elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/allas