Közbeszerzési Hatóság

Adatlap

1. A kiállító stand száma: C3

2. A kiállító székhelye/munkavégzés helye: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

3. A kiállító alapításának éve: 1995
4. A kiállítónál foglalkoztatott jogászok száma:
5. A kiállító teljes létszáma:
6. A kiállító az alábbi jogterületekkel, szakterületekkel foglalkozik: közbeszerzési jog

7. A kiállító bemutatása:
Az Országgyűlés 1995-ben az első közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 1995. évi
XL. törvény) megalkotásával egy közbeszerzésekre szakosodott önálló szervezet – akkori
nevén: Közbeszerzések Tanácsa – létrehozása mellett döntött. A Közbeszerzések Tanácsa
2012. január 1. óta Közbeszerzési Hatóság néven működik tovább.

A Hatóság – az Országgyűlésnek alárendelt autonóm államigazgatási szervként – a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint látja el
közfeladatait; feladatkörében eljárva általános hatáskörrel bír, illetékessége az ország egész
területére kiterjed. A Közbeszerzési Hatóság kiemelt feladata, hogy a közérdeket, valamint a jogalkalmazók
érdekeit figyelembe véve hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a
jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában, egyúttal hozzájáruljon a hazai és a külföldi
jó gyakorlatok elterjesztéséhez.

A Hatóság célja egy korszerű szolgáltató hatóság kialakítása, amely ügyfélközpontúságával
élen jár a hazai közigazgatásban. Közös érdek, hogy a hazai közbeszerzésekben megfelelő
garanciák védjék a közpénzek észszerű és hatékony elköltését, azok átláthatóan és
ellenőrizhetően kerüljenek felhasználásra.

8. A kiállító elérhetőségei:
Honlap: https://www.kozbeszerzes.hu/
E-mail: kapcsolat@kt.hu, hr@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8513

A Közbeszerzési Hatóság imidzsfilmje: Eladó kampány kiegészítő csomagok 1200 × 629 képpont 3 (youtube.com)