Információs Hivatal

Adatlap

1. A kiállító stand száma: B3

2. A kiállító székhelye/munkavégzés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út

3. A kiállító alapításának éve: A magyar polgári hírszerzés sokáig nem jelent meg önálló szervezetként. Az első világháború végéig az osztrák–magyar titkosszolgálat, a Horthy-korszakban a Honvédség vezérkari főnöksége, a kommunista érában pedig az egységes állambiztonsági szervezet részeként működött. Az Információs Hivatal, mint önálló polgári hírszerző nemzetbiztonsági szolgálat 1990. március 1-jén jött létre.

4. A kiállítónál foglalkoztatott jogászok száma: nem publikus adat.

5. A kiállító teljes létszáma: nem publikus adat.

6. A kiállító az alábbi jogterületekkel, szakterületekkel foglalkozik:

Az Információs Hivatal működése szempontjából kiemelt fontosságú jogszabály: az 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

7. A kiállító bemutatása:
Az Információs Hivatal a négy polgári NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT egyike. Mi vagyunk a POLGÁRI HÍRSZERZÉS. Nevünkben az „információs” jelző rávilágít tevékenységünk kardinális elemére: különleges eszközrendszerünkkel megszerezzük és értékeljük azokat a külföldi, vagy külföldre vonatkozó INFORMÁCIÓKAT, melyekhez más állami szerveknek nincs módja hozzáférni.
Természetesen számos további feladatunk is van, amiket törvény rögzít tételesen. Többek között Magyarország érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytatunk; biztosítjuk a külföldön lévő magyar intézmények védelmét, de a rejtjelző eszközök kriptográfiai bevizsgálása, vagy az úgynevezett rejtjelkulcsok előállítása is a hatáskörünkbe tartozik.

8. A kiállító elérhetőségei:

karrier.ih.gov.hu