Budapest Főváros Kormányhivatala

Adatlap

1. A kiállító stand száma: B4

2. A kiállító székhelye/munkavégzés helye:

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 172-176. (A BFKH különböző telephelyei Budapest szerte, valamint Pest Vármegye egyes települései)

3. A kiállító alapításának éve: 2011

4. A kiállító teljes létszáma: 5200 fő (ebből 441 fő jogász)

5. A kiállító az alábbi jogterületekkel, szakterületekkel foglalkozik:

  • Közigazgatási jog és közigazgatási eljárás jog
  • Szabálysértési jog
  • Egészségügyi és társadalombiztosítási jog
  • Családjog
  • Ingatlan jog
  • Munkajog
  • Perképviselet
  • Pénzügyi jog
  • Fogyasztóvédelmi és kereskedelmi jog
  • Önkormányzati jog

6. A kiállító bemutatása:

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a vármegyeszékhelyeken, a főváros és Pest Vármegye esetében pedig Budapesten működik. A Kormányhivatalok közül a BFKH a legnagyobb a több mint 5300 főt számláló állományával. Főosztályaink és Kerületi Hivatalaink szerteágazó feladataikban Budapest lakosságát segítik munkájukkal különbözőt területeken.

7. A kiállító elérhetőségei:

allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala | Kormányhivatalok (kormanyhivatalok.hu)